Ledelse af engagement i det offentlige

I det offentlige er det vigtigt, at vi har medarbejdere med høj effektivitet og kvalitet i leveringen af service og ydelser, da det er i det offentlige, vi har placeret de mest udfordrende samfundsopgaver; sikkerhed, uddannelse, ledighed, sundhed, pleje og omsorg.

Samtidigt er det ekstra vigtigt at tage fat på opgaven med at lede engagement i det offentlige, da der samtidigt er en række barrierer, der gør det sværere end i det private. Man skal ofte gøre mere for mindre, der kommer ofte forandringer og krav udefra, lederskift er en ikke sjælden oplevelse, det kan være svært at måle resultater.

I det offentlige er der også særlige muligheder for at fremme ledelsen af engagement. Det offentliges ledere er vant til at arbejde med udvikling og forandring, og har ofte en åben indstilling til at bruge sig selv konstruktivt i en forandringsproces.