Referencer

“Med sin gode menneskelige indsigt og evne til hurtigt at forstå vores aktuelle situation har Lene hjulpet os med at finde frem til løsningen på en konkret udfordring, og skabt den nødvendige fremdrift for at nå vores mål. På workshoppen har hun bl.a. tydeliggjort for alle i teamet, hvilke forhindringer der stod i vejen for os, og givet os redskaberne til at forcere disse.”

Philip VengErgopartnerErgopartner A/S

“Lene er en meget positiv personlighed og ser altid nye muligheder i de mennesker, hun arbejder med. Hun har stor indlevelse i ledelsens ønsker og giver den redskaber til at bygge konstruktive strategier op. Lene kan håndtere store grupper og danne en god energi blandt deltagerne.”

Hans UssingFirma PlusFirmaPlus

“Lene Ørnstrøms seminar fik os til at sætte fokus på det positive og at anerkende hinanden for det, vi er gode til. Det er i sig selv en sund psykologisk proces, som alle virksomheder burde gå igennem.”

Svend-Aage Dreist HansenDreist AdvokaterDREIST Advokater

“Mine medarbejdere har lært at træffe beslutninger på egen hånd. Fx har de uden min indblanding lavet en plan for, hvem i teamet, der klarer hvilke opgaver i sommerferieperioden.  Planen har de givet videre til receptionen, så de kan vise kunderne hen til en telefon, der bliver taget af den rigtige. Det oplever jeg som KLASSE. Lene har med sin indsigt sat nogle processer i gang, som jeg glæder mig meget over.”

Gitte F. HachShared Servicecenter Zeeland, RegnskabschefShared Servicecenter Zealand

“Vi samlede alle medarbejdere til en fælles strategidag, hvor Lene med fast hånd ledede arrangementet. Det blev et meget vellykket arrangement, hvor gode og mindre gode sider ved virksomheden blev debatteret i grupper – en svær proces, som Lene styrede sikkert igennem til en ny fælles referenceramme.”

Petter MøllerETK, DirektørETK EMS Group

“Lene havde en meget professionel tilgang til opgaven i respekt for organisationens sammensætning af både driftsmedarbejdere og administrative medarbejder. Lene er en positiv person, der på en respektfuld måde formåede at udfordre både lederes og medarbejderes vanetænkning.”

Line HollesenEnergiforsyningen, DirektørEnergiforsyningen - Køge

“Lene gav et vigtigt indspark til ledergruppen i forbindelse med, hvordan man får ledesmæssige beslutninger igennem. Efterfølgende er ledergruppens samarbejde blevet meget bedre, hvilket bl.a. betyder, at medarbejderressourcerne udnyttes mere optimalt.”

Margit BahnsenRigshospitalet, AfdelingssygeplejerskeRigshospitalet - Afdelingssygeplejerske