I den offentlige sektor er lederskab en udfordring, der konstant udvikler sig. Nylige kritikker har peget på, at offentlige ledere ofte ikke lytter til medarbejdernes bekymringer, især når det kommer til klager over manglende tid. Ifølge sociologen Rasmus Willig, er det en tendens, at offentlige ledere reagerer hårdt på sådanne klager. Men er det den rigtige vej frem?

Lederskab i den offentlige sektor handler om at hjælpe medarbejderne med at se og løse opgaven så godt som muligt under de givne vilkår. Det kræver, at lederen træder i karakter på en magtfuld måde. Men magt i denne sammenhæng handler ikke om at være ubehagelig. Det handler om at få medarbejderne med sig, skabe resultater og selvfølgelig være åben for kritik og gode ideer, der kan forbedre velfærdssamfundet.

Der er to vigtige hjørnesten i den offentlige leders magtfulde ledelse:

Ledelse af engagement: Det handler om at engagere folk, så de er motiverede for at løse kerneopgaven og gøre en forskel for borgerne.

Positionering: Det handler om at sætte sig selv i spil på en måde, der skaber retning og resultater. Det kan være at bruge mødeledelse til at skabe en god kultur, eller at finde ud af, i hvilke interne og eksterne sammenhænge man bruger sin tid bedst.

Som offentlig leder er det vigtigt at dele erfaringer med andre i samme position. Det giver mulighed for at udveksle gode ideer og finde inspiration til, hvordan man strategisk kan bruge sin kommunikation og struktur til at forbedre ledelsen.

At være leder handler om at eje gulvet, at være den førende kulturbærer og retningsviser. Men det handler også om at give medarbejderne ejerskab over deres arbejde, at give dem glæden ved at gøre en forskel. Det handler om at fortolke kerneopgaven på en måde, der giver mening og drive.

Positionering er også en vigtig del af lederskabet. Det handler om at sætte sig selv i spil på en måde, der skaber retning og resultater. Det kan være gennem effektiv mødeledelse eller ved at finde de mest strategiske måder at bruge sin tid på.

At være en effektiv leder i den offentlige sektor er en udfordring, men det er også en mulighed for at gøre en reel forskel. Ved at lytte, engagere og positionere kan vi skabe et stærkere, mere effektivt velfærdssamfund.”

Jeg håber, at dette blogindlæg vil inspirere og udfordre dig som leder i den offentlige sektor. Husk, at din rolle er afgørende for at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig værdsatte, og hvor deres arbejde gør en forskel. Ved at tage ejerskab over din rolle, ved at engagere dine medarbejdere og ved at positionere dig selv effektivt, kan du bidrage til at skabe et stærkere og mere effektivt velfærdssamfund.