Konceptet bag netværk for ejerledere

En netværksgruppe starter, når der er 10 medlemmer, som har lyst til at være i gruppe med hinanden. Jeg laver en profil for gruppen:

R

Veletablerede, større virksomheder

R

Håndværksvirksomheder af mellemstørrelse

R

Dynamiske ejerledere

R

Stærke profiler fra nærområdet, som passer sammen på det strategiske og menneskelige niveau.

Ingen gennemtræk

Når en gruppe er dannet, kommer der ikke nogen nye medlemmer ind. Der er ingen gennemtræk i grupperne, og det skaber en grundlæggende fornemmelse af, at man har opbygget et fælles fundament, som tillid, fortrolighed og respekt kan vokse ud af.

 

Møder

Der er møder hver fjerde uge på virksomhederne.

Netværkets ejerledere afgør i fællesskab, hvornår mødetidspunkterne skal ligge. Nogle grupper vil gerne mødes om morgenen, andre om eftermiddagen.

Vi starter med møder på to timer. Vi starter til tiden og vi slutter til tiden!

 

Mødeledelse

Jeg faciliterer møderne. Jeg laver et program og sørger for, at alle får sagt noget, og at alle får noget med hjem. Det er mit ansvar, at der kommer så meget viden, inspiration og sparring på bordet som muligt.

Alt koordinering og information tager jeg mig også af.

Temaer

Vi arbejder udelukkende med de udfordringer, der er interessante for dig med hånden på kogepladen.

Temaerne her er eksempler på, hvad der arbejdes med:

  • Rekruttering
  • Håndtering af forholdet til banker
  • Partnerskaber
  • Rådgivere og bestyrelse
  • Markedsføring
  • Kommunale tilladelser – samarbejde med kommunen
  • Ledelse af motivation og enggement
  • Fremtidens virksomhed
  • Udvikling af nyt forretningsområde

Netværksdøgn

Alle netværksgrupper har indtil nu ønsket at tage af sted i et døgn på et hotel eller konferencested. Her har vi arbejdet om dagen. Om aftenen og natten er der blevet netværket på en mere venskabelig måde.

Dette har givet en ekstra dimension i de indbyrdes forhold.

 

Vi kommer dybere ind!

Efterhånden som ejerlederne lærer hinanden bedre at kende, kan vi gå dybere ind i de mere komplekse vinkler på virksomheden.

Kontakt mig for at høre mere

Historien

I sensommeren 2015 talte Palle Svendsen, Delfi Technologies, og jeg om netværk i Køge. Vi blev enige om, at der manglede et seriøst og udviklingsorienteret netværk for etablerede virksomheder.

Da Palle derefter anbefalede mig at starte et netværk for ejerledere – med ham som medlem – gik jeg i gang med at finde virksomheder, godt hjulpet på vej af hans kontakter og forbindelser.

I januar 2016 var 9 ejerledere interesserede i at være med, og de forpligtede sig i forhold til hinanden: ”Vi vil det her, og vi kommer hver gang!” sagde de til hinanden, og et andet mantra for netværksgruppen blev: ”Ikke noget fnidder!”. Det betyder, at vi kun arbejder med det, der giver værdi for ejerlederne.

Netværket blev en meget større succes, end nogen af os havde drømt om. Der er et fremmøde på over 99, ejerlederne hjælper hinanden med at udvikle virksomhederne, og sidst men ikke mindst: Stærke venskaber er opstået.

Man vil hinanden og man vil give til hinanden.

Succesen fik mig til at finde endnu ti ejerledere og starte et nyt netværk op. Også denne samling af ejerledere har oplevet, at det giver værdi at dele og spare med andre i samme position.

Nu er jeg i gang med at etablere den femte netværksgruppe, og vil fortsætte indtil der er er ti Netværk for Ejerledere. 

Arbejdet giver også værdi for mig. Det er berigende at facilitere samtaler, udfordringer og udviklingsprocesser for engagerede mennesker, der har hånden på kogepladen. Men ikke kun det. Det er også meget smukt at være vidne til de tætte bånd, hjælpsomheden, kreativiteten, ydmygheden og respekten som medlemmerne i alle netværksgrupperne har for hinanden.