Bliv ved med at have tjek på det!

Måske er du blevet god til at uddelegere. Det er rigtig godt, for det betyder mere tid til det vigtigste. Mere tid til at tænke strategi og mere tid til dig, så du kan gå hjem og holde fri.

Men du må ikke slippe kontrollen.

Uddelegering er at udvise tillid til andre mennesker, og i lang tid har vi gået rundt med den opfattelse, at tillid er en modsætning til kontrol.

Det er det ikke. Tillid og kontrol lever ved siden af hinanden og beriger hinanden.

Vi har et hårrejsende eksempel på, at uddelegering uden meningsfuld kontrol har ført til sorg og lidelse hos syge mennesker.

Kræftskandalen på Århus Universitetshospital viser, at den øverste ledelse helt op til Regionens formand ikke har udøvet nogen meningsfuld kontrol i forhold til udøvelsen af en af regionens kerneopgaver.

Lægerne har fejlet i deres behandling, det vil sige afvisning, af patienter, der burde være blevet opereret med det samme eller sendt til et andet sygehus, som kunne gøre det.

Lægerne selv har gjort opmærksom på det uholdbare i situationen, men uden at blive hørt. Det er fordi en anden gruppe medarbejdere, som ledelsen har uddelegeret en håndtering af whistleblowerordningen til, ikke har performet og opsnappet de bekymrede lægers vigtige budskab: – patienterne dør, mens de er på venteliste!

Denne gruppe medarbejdere har ledelsen heller ikke haft en kontrollerende praksis i forhold til, hvorfor den ene måned kunne gå efter den anden, uden at der skete andet, end at der blev skruet op for den almindelige kvalitetskontrol, det vil sige administrative dokumentationspraksis, som det også er et spørgsmål om der er rigtige mennesker, som tager alvorligt og handler på.

Kontrollen kan i virkeligheden være meget enkel. Her er rådet til lederen, som har sat sig for at uddelegere eller er godt i gang med det.

Undersøg om:

Produktet eller ydelsen lever op til målene, og er I alle sammen glade? Leder, medarbejdere, kunder eller borgere? 

Hvis ikke kan du spørge dig selv:

  • Hvordan var relationen mellem leder og medarbejder undervejs?
  • Er medarbejderen godt nok uddannet?
  • Var du en god nok leder undervejs?
  • Var din medarbejder godt nok motiveret?

Arbejdsopgaverne ligger dernæst indenfor de fire spørgsmål.

Kontrol skal ikke forveksles med ubehagelig indblanding. Kontrol er en måde, lederen kan vise medarbejderen interesse i det arbejde han eller hun udfører. Samtidigt er det en måde at vise medarbejderen, at opgaven er vigtig. Det fremmer følelsen af at høre sammen i et meningsfuldt fællesskab. Det er det svært ikke at blive motiveret af.