Systemer og struktur

Her kan du læse om systemer, der kan hjælpe dig med at arbejde fokuseret på én opgave uden at lade dig forstyrre. På den måde bliver du mere effektiv.

Selina Veng øger sin effektivitet ved at bruge systemer til at styre arbejdstiden

Pomodoro – 25 minutters arbejde 5 minutters pause

Systemet er meget enkelt. Man arbejder i 25 minutter på en enkelt opgave, og holder herefter 5 minutters pause. I de 25 minutter går man ikke væk fra sit skrivebord eller sin computer, men fastholder koncentrationen. -Jeg kan se, at jeg får arbejdet mere fokuseret. Jeg får sat en struktur og jeg når flere deadlines, siger Selina Veng, der er konsulent indenfor sprog og it. – Før kunne jeg have en tendens til at sidde i lang tid uden at være produktiv, fordi mit mentale system var åbent og koblet op på to eller flere opgaver på samme tid.

Forberedelse

Det er en fordel at starte en Pomodoro-arbejdsdag med at lave en plan for arbejdsopgaverne. Man kan fx arbejde med en struktur bestående af 4 x 25 minutters opgaveløsning med en 5 minutters pause imellem hver. Efter den fjerde er det en god idé at holde en pause på 20 minutter.
“Effektiviteten forsvinder, hvis pauserne bliver sprunget over.”

Pauserne er vigtige!

Effektiviteten forsvinder, hvis pauserne bliver sprunget over. Der er flere grunde til, at arbejdet bliver mere effektivt med de 25 minutters intervaller:
N
Vores hjerne har det godt med at arbejde fokuseret i ca. 25 minutter. Herefter bliver koncentrationen reduceret
N
Pausebelønningen er en motivationsfaktor. Får man lyst til en overspringshandling, er blikket på stopuret og bevidstheden om, at der kun er 7 minutter tilbage afgørende for, at man ikke lader sig lokke til at holde pause
N
Pauserne giver hjernen lov til arbejde med opgaven på en ikke-styret måde, der tillader informationer at slå sig løs imellem nervecellerne og skabe nye måder at tænke på. Det er ofte i pauserne, de gode ideer opstår.

Kan du ikke lade telefonen være?

Selina Veng bruger en kombination af Pomodoro-teknikken og app’en ”Forest” til at forbedre sin koncentration og produktivitet. ”Plant a tree” er en leg, hvor du planter og får træer til at vokse, mens du arbejder. Hvis du tager fat i telefonen til andre gøremål, visner træet. App´en indstiller man til de intervaller, som Pomodoro-teknikken anbefaler. -Der er noget tillokkende ved at skabe en skov, siger Selina Veng og fortsætter, – fænomenet hedder ”gamification” og handler om, at vi bliver lokket ind i en konkurrerende leg, hvor vi bliver belønnet – ikke mindst med stimulerende hormoner – når vi overvinder os selv, og når vores mål. Vi kender det også fra mobilens skridttæller, der viser os, at hvis vi nu går 1000 skridt mere, så er vi oppe på de 10.000. Det skaber en tilfredshed at nå et mål, som er anerkendt af noget udefra. Også når der alene er tale om app.